แนวทางการอนุรักษ์สัตว์ป่า

การอนุรักษ์สัตว์ป่า

               สัตว์ป่า คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลง หรือแมง  ซึ่งโดยธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์อยู่ในป่าหรือในน้ำและหมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นด้วย

ประเภทของสัตว์ป่า

เพื่อเป็นการป้องกันรักษาสัตว์ป่าให้มีชีวิตสืบต่อไปถึงรุ่นหลังจึงมีการออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  โดยแบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 2 ประเภท  คือ อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
โพสท์ใน แนวทางการอนุรักษ์ป่า | ใส่ความเห็น

คุณค่าของสัตว์ป่า

คุณค่าของสัตว์ป่า

ชะนี

1. ด้านเศรษฐกิจ  ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่มนุษย์ได้จากสัตว์ป่าได้แก่การค้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า  คุณค่าทางเศรษฐกิจจะรวมถึงรายได้ต่างๆ จากการท่องเที่ยวในการชมสัตว์ด้วย

2. การเป็นอาหาร  มนุษย์ได้ใช้เนื้อของสัตว์ป่าเป็นอาหารเป็นเวลาช้านานแล้ว  ซึ่งสัตว์ป่าหลายชนิดก็ได้พัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไป  สัตว์ป่าหลายชนิดตามธรรมชาติคนก็ยังนิยมใช้เนื้อเป็นอาหารอยู่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง กระจง กระทิง นกเขาเปล้า นกเป็ดน้ำ ตะกวด แย้ เป็นต้น  อวัยวะของสัตว์ป่าบางชนิด เช่น นอแรด กะโหลก เลียงผา เขากวางอ่อน ดีของหมี ดีงูเห่า ก็ยังมีผู้นิยมดัดแปลงเป็นอาหาร  หรือใช้เป็นเครื่องยาสมุนไพรอีกด้วย

3. เครื่องใช้เครื่องประดับ  นอกจากเนื้อของสัตว์ป่าและส่วนต่างๆ ของสัตว์ป่าจะใช้เป็นอาหารและยาแล้ว  อวัยวะบางอย่างของสัตว์ป่าก็ยังใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อีกมากมาย เช่น หนังใช้ทำกระเป๋า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม งาช้างใช้เป็นเครื่องประดับ กระดูก เขาสัตว์ใช้ทำด้ามมีดด้ามเครื่องมือ เป็นต้น

4. การนันทนาการ การท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าในสวนสัตว์ จิตใจ  นับเป็นคุณค่าอันพันธุ์สัตว์ป่าและแหล่งสัตว์ป่าอื่นๆ  นับเป็นเรื่องนันทนาการทั้งสิ้น

5. ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และการแพทย์  สัตว์ป่านับมีคุณค่าใหญ่หลวงที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษาและแพทย์ ประสบผลสำเร็จในด้านการค้นคว้าทดลองต่างๆ ก่อนที่จะนำมาใช้กับคน

6. เป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  สัตว์ป่านับได้ว่าเป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ด้วยกันเอง  ทำให้ผลกระทบต่อคนบรรเทาเบาบางลงไปไม่มากก็น้อย เช่น ค้างคาวกินแมลง นกฮูกและงูสิงกินหนูต่างๆ นกกินตัวหนอนที่ทำลายพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น

โพสท์ใน การอนุรักษ์สัตว์ป่า | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การอนุรักษ์สัตว์ป่า

นกกระเต็น

สัตว์ป่าคือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลง หรือแมง  ซึ่งโดยธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์อยู่ในป่าหรือในน้ำและหมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่า

กรมป่าไม้

เหล่านั้นด้วย

โพสท์ใน แนวทางการอนุรักษ์ป่า | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ประเภทสัตว์ป่า

1. สัตว์ป่าสงวน  เป็นสัตว์ป่าที่หายากและปัจจุบันมีจำนวนน้อยมากบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว  มีอยู่ 15 ชนิด  คือ  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมันหรือเนื้อสมัน เลียงผา นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อและพะยูนหรือหมูน้ำ

กระทิง

2. สัตว์ป่าคุ้มครอง  เป็นสัตว์ที่ปกติไม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหาร  ทั้งที่ไม่ใช่ล่าเพื่อการกีฬาและล่าเพื่อการกีฬาตามที่กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้มากกว่า 200 ชนิด เช่น ค่าง ชะนี อีเห็น ไก่ฟ้า เหยี่ยว ช้างป่า แร้ง กระทิง กวาง หมีควาย อีเก้ง นกเป็ดน้ำ เป็นต้น

ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library/wild_

โพสท์ใน การอนุรักษ์สัตว์ป่า | ใส่ความเห็น

ทักทายก่อน

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมบล็อกของเรา ยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านนะครับ  🙂

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น